Застосування

Sitol 4835 застосовується для склеювання паперових пакетів . Клей легко зчищається. Придатний для нанесення роликом. Усі компоненти клею відповідають вимогам до пакування продуктів харчування Управління з контролю за якістю продуктів харчування й медикаментів 175.105. Клей відповідає вимогам до матеріалів і предметів, призначених для прямого або непрямого контакту з продуктами харчування згідно з рамковим положенням (ЄС) № 1935/2004, нормам належних виробничих практик (ЄС) № 2023/2006, Закону щодо продуктів харчування L 23/2006, а також нормам (ЄС) 10/2011 щодо пластикових матеріалів.

Тип/сполучна речовина

Клей на основі модифікованого крохмалю

Щільність/питома вага

1,05 кг/дм³ за 20 °C

pH

7

В'язкість

150 000 мПа·с (середній рівень в’язкості за віскозиметром Брукфильда за 20 °C, Helibath TE/10)

Температура застосування

+18… 25 °C

Розміри упаковки

30кг, 100кг

морозостійкість

Замерзає

Зберігання

12 місяців за умови зберігання в контейнері, що не відкривався, за температури +20 °C. Перед використанням після тривалого зберігання перемішати.

Інструкції із застосування

До засихання клею обладнання й інструменти, використані для нанесення, можна очистити водою. Сухий клей можна видалити механічним способом й обробити інструменти гарячою водою.

Additional information

Інформація, наведена в цих характеристиках продукту, базується на результатах випробувань і практичному досвіді. Характеристики наведено для стандартних умов. Характеристики й результат відрізнятимуться за інших умов і методів роботи. Наша система керування якістю гарантує високу якість наших продуктів. Оскільки компанія не може контролювати спосіб або умови використання продукту, вона не несе відповідальність за наслідки у випадку недотримання вимог до умов або неправильного використання. Отже, ми не несемо відповідальність за остаточний результат роботи. Користувач має перевірити продукт на придатність для певного застосування.

Environment and safety

Уникайте контакту свіжого продукту зі шкірою. Використовуйте захисні рукавиці. Див. паспорт безпеки матеріалу. Відомості щодо утилізації продукту й пакування див. на сторінці www.kiilto.com.

Сертифікація матеріалів, що контактують з харчовими продуктами
Маркування