Kiilto Pro Pack Eco 2488
Дисперсионный клей на основе EVAC

Посилання

Матеріали

Застосування

* Kiilto Pro Pack Eco 2488 виготовлений із відновлюваної сировини. Відновлювана сировина ґрунтується на розрахунку балансу маси.

Kiilto Pro Pack Eco 2488 - це модифікований дисперсійний клей на основі EVAC, який після висихання утворює дуже еластичну клейку плівку. Підходить для склеювання зшитих книжкових блоків, клейового скріплення та виготовлення прокладок.

Усі компоненти клею відповідають вимогам упаковки продуктів FDA 175.105. Декларація про відповідність надається на запит.

[green_content]

35%*

Тип/сполучна речовина

EVAC

Щільність/питома вага

1,05 кг/дм³ (20 °C)

pH

5

В'язкість

9 500 мПаc (Brookfield RVT, 5/20, 20°C)

Температура застосування

+18–25 °C

Зберігання

У закритих контейнерах при температурі +20 °C протягом 12 місяців. Після тривалого зберігання необхідно перемішати перед використанням.

Інструкції із застосування

Очистіть обладнання для нанесення та приладу водою до
засихання клею. Плівку засохлого клею можна видалити ксиленом.

Additional information

Інформація, наведена в цих характеристиках продукту, базується
на результатах випробувань і практичному досвіді.
Характеристики наведено для стандартних умов. Характеристики
й результат відрізнятимуться за інших умов роботи. Крім того, на
результат у значній мірі впливають методи роботи. Ми гарантуємо
високу якість наших продуктів згідно з нашою системою
керування якістю. Оскільки компанія не може контролювати
спосіб або умови використання продукту, вона не несе
відповідальність за наслідки у випадку недотримання вимог до
умов або неправильного використання. Отже, ми не несемо
відповідальність за остаточний результат роботи. Користувач має
перевірити продукт на придатність для певного застосування.

Environment and safety

Уникайте контакту свіжого продукту зі шкірою. Використовуйте
захисні рукавиці. Див. паспорт безпеки матеріалу. Відомості щодо
утилізації продукту й пакування див. на сторінці www.kiilto.com.

Сертифікація матеріалів, що контактують з харчовими продуктами
Екомаркування
Маркування
GREEN CONTENT 35%*