Kesto Thinner 7

Сольвентна суміш для видалення плям клею й очищення інструментів і поверхонь. які необхідно склеїти.

Галузь застосування

Kesto Thinner (Ohenne) 7 використовується для розбавлення контактного клею, видалення плям клею й очищення інструментів.
Можна використовувати для розбавлення поліуретанової ґрунтівки 1000 ECO primer. Вміст при розбавленні ґрунтівки – не вище 20%.

Щільність/питома вага

0,8 кг/дм³

Зберігання

24 місяці за умови зберігання в контейнері, що не відкривався, за температури +20 °C.

Температура застосування

Щонайменше +15 °C

Інструкція по використанню

Оскільки розріджувач дуже швидко випаровується, за певних умов (тепле й вологе повітря) волога з повітря може конденсуватися на клеї, що висихає, оскільки температура поверхні стане нижче точки роси. Ця волога погіршуватиме адгезію поверхонь під час притискання деталей.

Навколишнє середовище та безпека

Продукт містить летючі й легкозаймисті речовини. Уникайте контакту свіжого продукту зі шкірою. Використовуйте захисні рукавиці. Див. паспорт безпеки матеріалу. Відомості щодо утилізації продукту й пакування див. на сторінці www.kiilto.com.

Маркування