Checklist

  • You can add products to your checklist.

By emailing the checklist to yourself, you will receive the Product Brochure and Safety Data Sheet to your inbox in PDF format.

SubmitPrint

Попереджувальні символи

Виробники продукції повідомляють про небезпеку своєї продукції за допомогою символів, що наносяться на упаковку, яка відповідає вимогам Регламенту CLP (Класифікація, маркування та упаковка) 1272/2008 та застосовуються на всій території ЄС. Символи зображуються чорним кольором на білому фоні всередині червоного ромба. Мета полягає в тому, щоб в майбутньому в усьому світі використовувалася одна система маркування та класифікації GHS (Global Harmonised System – Глобальна гармонізована система).

Більше інформації про попереджувальні символи:

Нові піктограми небезпеки

GHS01 Вибухонебезпечні речовини
Хімічні речовини та предмети, які можуть вибухнути

GHS02 Вогненебезпечні речовини
Займисті рідини, пари, гази, аерозолі та тверді речовини

GHS03 Окислювальні речовини
Хімічні речовини, які спричиняють загоряння або прискорення реакції іншого матеріалу

GHS04 Гази під тиском
Гази, що зберігаються в контейнері під тиском (не менше 2 бар)

GHS05 Речовини, що викликають корозію
Хімічні речовини, що роз'їдають шкіру та/або метал і викликають тяжке пошкодження очей

GHS06 Гостра токсичність
Хімічні речовини, які є токсичними при вдиханні, проковтуванні та/або контакті зі шкірою

GHS07 Менша небезпека для здоров'я
Хімічні речовини, що викликають подразнення очей та шкіри, алергічні реакції, шкірні реакції, подразнення дихальних шляхів, гостру токсичність, сонливість або запаморочення.

GHS08 Небезпека для здоров'я
Хімічні речовини, що спричиняють довготривалі наслідки, такі як рак, пошкодження репродуктивної функції, ослаблення фертильності чи пошкодження плоду. Ці хімічні речовини також можуть викликати алергічні реакції при вдиханні або небезпеку аспірації.

GHS09 Навколишнє середовище
Хімічні речовини, що становлять небезпеку для навколишнього середовища

КОНТАКТИ

ЕКСПЕРТИ KIILTO
ДО ВАШИХ ПОСЛУГ

БУДІВНИЦТВО І РЕМОНТПРОМИСЛОВІСТЬПРЕДСТАВНИЦТВА ЗА КОРДОНОМ

Bonsky